ИСТРАЖУВАЊЕ Posts

Се навестува ли крајот на етничките партии?

By BIRC Balkan , 06 , Авг 2017


Дали може да се очекува во иднина да се надминат етничките прашања и да се премине на помасовно гласање за надетничките платформи и партии? Дали конкурирањето на македонските партии во .. Read More →