декември, 2017 Archive

ЗИГЗАГ: КОЈА Е УЛОГАТА НА НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА? (ВИДЕО)

By BIRC Balkan , 13 , Дек 2017


Често пати се гледаат со недоверба, се сигматизираат или недоволно се разбираат. Често пати се етикетираат од страна на политиката оневозможувајќи ги нивните активности.   Но цивилното општество и граѓанскиот .. Read More →