декември, 2017 Archive

ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ: ЗАБОРАВЕНИ ОД ДРЖАВАТА, НЕВИДЛИВИ ЗА ОПШТЕСТВОТО (ВИДЕО)

By BIRC Balkan , 30 , Јан 2018


Децата со посебни потреби не го добиваат потребното внимание од страна на институциите. Оваа празнина се обидуваат да ја пополнат невладините организации, но сепак и тоа се смета за недоволно.   .. Read More →

ИНТЕРКУЛТУРНАТА КОМУНИКАЦИЈА ЗАГЛАВЕНА ВО ПРЕДРАСУДИТЕ (ВИДЕО)

By BIRC Balkan , 30 , Јан 2018


Македонија се смета како мултикултурна земја, но во мултикултурната комуникација помеѓу заедниците, не било дозволено тие да се познаваат доволно и да разменат културни вредности помеѓу нив. Во повеќето случаи .. Read More →

ЖЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ ЖИВОТ, ЕДНА СЛИКА СО МНОГУ НЕДОСТАТОЦИ!

By Xhelal Neziri , 30 , Јан 2018


Учеството на жената во јавниот живот во Македонија е сеуште одсутно и се представува преку доминација на мажите. Десетици организации во земјата веќе го истакнале недоволното вклучување на жената во .. Read More →

ЗИГЗАГ: КОЈА Е УЛОГАТА НА НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА? (ВИДЕО)

By BIRC Balkan , 13 , Дек 2017


Често пати се гледаат со недоверба, се сигматизираат или недоволно се разбираат. Често пати се етикетираат од страна на политиката оневозможувајќи ги нивните активности.   Но цивилното општество и граѓанскиот .. Read More →

ДЕБАТА: ГРАФИТИ – СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ИЛИ ГОВОР НА ОМРАЗА? (ВИДЕО)

By BIRC Balkan , 18 , Ное 2017


Графитите по зидовите не се повржуваат само со сегашноста туку тие ги наоѓаме од Античка Грција или Римската империја. Во модерно време пишувањето по зидовите се поврзува со Хип-Хоп културата. .. Read More →

ДЕПОНИИ ШТО ТРУЈАТ

By BIRC Balkan , 19 , Авг 2017


Автор: Џумадије Ибрахими     Според податоците на Министерството за животна средина и просторно планирање во Македонија постојат 54 депонии на локално ниво. Но, ниту една од нив со исклучок .. Read More →

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОНЛАЈН МЕДИУМИТЕ: Само половина од текстовите се оригинални

By BIRC Balkan , 19 , Авг 2017


Транспаретноста на сопственичката структура на онлајн медиумите и квалитетот на објавените соддржини, кои често излегуваат надвор од етичките и професионалните стандарди, се најголемите пречки за развој на овие медиуми.   .. Read More →

Зигзаг: Диви депонии – како да се ублажат? (ВИДЕО)

By BIRC Balkan , 19 , Авг 2017


Автор: Селадин Џезаири     Проблемот со лошото менаџирање со отпадот во овие жешки летни денови е во центарот на вниманието за прашањето на дивите депонии, кои продолжуваат да бидат .. Read More →

Потребата од инклузија на културните вредности на помалите заедници

By BIRC Balkan , 19 , Авг 2017


Пишува: м-р БАРДУЛ ЗАИМИ     Културата е значаен фактор за афирмација на етничкиот идентитет на една заедница. Поимот култура подразбира една перманентна култивација на човечкиот дух, на сето тоа .. Read More →