ПРОЕКТИ

1. НОВИ МЕДИУМИ ЗА СТАРИ ПРЕДИЗВИЦИ

„Нови медиуми за стари предизвици“ е спроведуван во партнерство со Центарот за развој на медиумите на заедниците „Медиум“, организација која е носител на проектот. Истиот е финансиран и поддржан од Цивика Мобилитас, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU).

 

 

2. ЗИГЗАГ – до решение за проблемите на граѓаните преку телевизиска дебата меѓу НВО и инстутуциите   

Проектот „ЗигЗаг“ се реализира од страна на Балканскиот институт за регионална соработка (БИРЦ), во чиј рамки се реализираат месечни телевизиски дебати помеѓу преставници на навладиниот сектор и од институциите, со цел да се дојде до решение за практичните проблеми на граѓаните. Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), кој го спроведуваат НИРАС, МЦМС и СИПУ. Мислењата кои се овде изразени не нужно ги одразуваат ставовите на Цивика мобилитас, СДЦ или пак спроведувачките организации.

 

 

3. BALKANVEIW

„Балканвју“ е проект преку кој се стреми да се даде соодветна слика за и околу Балканот. Дел од порталот www.balkanview.com се искусни новинари и експерти од змјите на Западен Балкан.

 

4. Klubi i Debatit Politik – KDP (Клуб на политичка дебата – КДП)

КДП е пројект за поттикнување на политичката дебата помеѓу сите општествени чинители во Република Македонија и надвор од неа, со цел промовирање на демократските вредности и изнаоѓање на конструктивно решение за општествените проблеми. КДП е онлајн магазин на Албански јазик (www.kdpolitik.com) кој се стреми да придонесе кон квалитетно и балансирано информирање на граѓаните за клучните процеси, текови и проблеми.

 

5. RAISING THE PUBLIC AWARENESS FOR THE ANNOUNCEMENT OF SHARR MOUNTAIN AS A NATIONAL PARK

Within this project were produced 8 short video clips to sensitize the public opinion about the need to announce Sharr Montain as National Park in order to prevent its massive destruction. An investigative documentary on this topic was produced as well, while the project has finished with a conference where representatives of NGOs and institutions have discussed how to speed up the procedures to protect this mountain massive.

This project is founded by Civica Mobilitas – a Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) project implemented by NIRAS from Denmark, the Macedonian Center for International Cooperation (MCIC) and the Swedish Institute for Public Administration (SIPU).