ПРОЕКТИ

1. НОВИ МЕДИУМИ ЗА СТАРИ ПРЕДИЗВИЦИ

„Нови медиуми за стари предизвици“ е спроведуван во партнерство со Центарот за развој на медиумите на заедниците „Медиум“, организација која е носител на проектот. Истиот е финансиран и поддржан од Цивика Мобилитас, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU).

 

 

2. ЗИГЗАГ – до решение за проблемите на граѓаните преку телевизиска дебата меѓу НВО и инстутуциите   

Проектот „ЗигЗаг“ се реализира од страна на Балканскиот институт за регионална соработка (БИРЦ), во чиј рамки се реализираат месечни телевизиски дебати помеѓу преставници на навладиниот сектор и од институциите, со цел да се дојде до решение за практичните проблеми на граѓаните. Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), кој го спроведуваат НИРАС, МЦМС и СИПУ. Мислењата кои се овде изразени не нужно ги одразуваат ставовите на Цивика мобилитас, СДЦ или пак спроведувачките организации.

 

 

3. BALKANVEIW

„Балканвју“ е проект преку кој се стреми да се даде соодветна слика за и околу Балканот. Дел од порталот www.balkanview.com се искусни новинари и експерти од змјите на Западен Балкан.

 

4. Klubi i Debatit Politik – KDP (Клуб на политичка дебата – КДП)

КДП е пројект за поттикнување на политичката дебата помеѓу сите општествени чинители во Република Македонија и надвор од неа, со цел промовирање на демократските вредности и изнаоѓање на конструктивно решение за општествените проблеми. КДП е онлајн магазин на Албански јазик (www.kdpolitik.com) кој се стреми да придонесе кон квалитетно и балансирано информирање на граѓаните за клучните процеси, текови и проблеми.